Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Norite modernizuoti ūkį? Teikite paraiškas!

 Gera žinia visiems, kas savo ūkyje nori pasistatyti naujas, modernias patalpas ar modernizuoti senas: nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 30 d.  Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 20 709 772 Eur paramos lėšų.

Statyboms ir remontui

Paraiškas agentūra priima iš fizinių ir juridinių asmenų, norinčių modernizuoti ūkius pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiemet tai jau antrasis šių paraiškų teikimo etapas, truksiantis iki gruodžio 30 d.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu parama bus skiriama tik pareiškėjams, kurie pateiktame projekte numatė investicijas skirti naujų gamybinių pastatų ir (arba) statinių statybai arba esamų rekonstravimui ar kapitaliniam remontui ir šioms investicijoms finansuoti prašo paramos. Projektai, kuriuose nenumatyti statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, bus laikomi netinkamais finansuoti. Paprasčiau sakant, galimybių įsigyti naujos technikos ar kitaip verslauti neinvestuojant į statybas ar kapitalinį remontą, šiame etape nėra.

Šį kartą paraiškos bus renkamos iš norinčių įvykdyti „didžiuosius“, o ne supaprastinta tvarka įgyvendinamus projektus. Su paraiška būtina pateikti verslo planą ir finansines prognozes.

Pirmajame paraiškų rinkimo etape sėkmingai dalyvavęs Utenos rajono ūkininkas Sigitas Kudrevičius „Valstiečių laikraščiui“ tvirtino, kad be šios ES paramos jau būtų pasitraukęs iš pieno gamybos verslo, nors vis dar nori dirbti, gaminti ir būti ūkio šeimininku.

„Pirmajame etape įsigijau traktorių ir pašarų rinktuvę, įsirengiau siloso tranšėjas. Noriu įsirengti dar vieną siloso tranšėją, taip pat plėsti arba pasistatyti naują tvartą. Ši programa skirta vidutiniams ūkiams, o ne stambiesiems, turintiems daug pinigų, ir smulkiesiems, kurie dėl to kitose programose gauna daug balų. Vidutiniams ūkiams, turintiems apie 200 karvių, ši parama reikalinga, kad neužsidarytų“, – sakė S.Kudrevičius.

Tokios paramos naudą S.Kudrevičius iliustruoja paprastai. „Jei tvarte netelpa gyvuliai, krenta ne tik ūkio produktyvumas, bet ir gyvuliai. Dėl šios priežasties rengiu naują statybinį projektą, kuris, viliuosi, leis nesinaudoti programomis, kurios reiškia pasitraukimą iš ūkininkavimo“, – „Valstiečių laikraščiui“ aiškino pašnekovas.

Kam skiriama parama

Parama skiriama pareiškėjams, užsiimantiems žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu, surinkimu ir t. t.), perdirbimu ir tiekimu rinkai. Paramos gali prašyti ir pripažintas žemės ūkio kooperatyvas. Pareiškėjo gaminamas ar valdoje apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl ES veikimo I priede nurodytas produktas.

Dėl paramos kviečiami kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Reikalavimas įregistruoti valdą savo vardu netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems ir realizuojantiems jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba pastaruosius perdirbantiems ir realizuojantiems jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Pareiškėjas iki paraiškos NMA pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti  žemės ūkio veiklą ir gauti iš jos pajamų ne trumpiau kaip 12 mėnesių (atitiktis patikrinama pagal ūkio įregistravimo arba juridinio asmens registravimo datą ir pagal pareiškėjo kartu su paraiška pateiktų ataskaitinių metų finansinių ataskaitų duomenis). Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 tūkst. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos šios išlaidos: projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus įgyvendinimo taisyklių 34.9 papunktyje nurodytus statinius) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujos statybinės medžiagos (tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų gamybinių pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu), infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai.

Paramos lėšomis taip pat remiamas naujos įrangos, skirtos remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti ir būtinos gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti, įsigijimas; naujos įrangos, būtinos specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti, įsigijimas; naujų technologinių įrengimų, skirtų specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai, įsigijimas; naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlui bei srutoms laikyti ir tvarkyti valdoje, įsigijimas; naujos kompiuterinės ir programinės įrangos, susijusios su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, įsigijimas.

Taip pat kompensuojamos bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne daugiau kaip 3 tūkst. Eur) bei viešinimo išlaidos.

Kokio dydžio paramą galima gauti?

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 600 tūkst. Eur. Bendra 2014–2020 m. laikotarpiu gauta paramos suma negali būti didesnė kaip 600 tūkst. Eur.

Paramos intensyvumas priklauso nuo pareiškėjo vykdomos veiklos:

Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba:

  • gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • augalininkystės sektoriuje, finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas gali skirtis atsižvelgiant į papildomas įgyvendinimo taisyklėse nurodytas nuostatas.

KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškų atrankos kriterijai nustatyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse bei kvietime teikti paraiškas. Už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

Paraiškos pagal šią priemonę priimamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 30 d.

Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės metu pareiškėjas pasirašytą paraišką kartu su dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis”, kurios įrengtos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

 

Vaclovas Kardašius

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į agentūros specialistus arba apsilankyti NMA svetainėje www.nma.lt.

KPF_LOGOspalvlogo,nma

Rekomenduojami video