Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Žemės ūkio produktų perdirbėjams – ES parama: nuo rugsėjo mėnesio kviečia teikti paraiškas

Nacionalinė mokėjimo agentūra ragina suskubti ankštinių ir baltyminių augalų bei kitų žemės ūkio produktų perdirbėjus. Nuo rugsėjo 1 d. jie gali teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Paraiškos priimamos iki spalio 31 d.

„Tai jau antrasis kvietimas šiais metais, kuriuo siekiama skatinti inovacines ūkio subjektų technologijas ir tuo pačiu didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksiančio paraiškų rinkimo etapu šiai veiklos sričiai įgyvendinti iš viso bus skirta daugiau kaip 27,9 mln. Eur paramos lėšų“, – sako Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienė.

Paramos dydis priklauso nuo veiklos srities

Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla, susijusi su  žemės ūkio produktų perdirbimu, žemės ūkio produktų rinkodara, kai apimami visi rinkodaros apibrėžime nustatyti elementai, ir (arba) plėtra. Pirminis perdirbimas, pirminio perdirbimo produktų rinkodara, paslaugų teikimas neremiami.

Remiantis žemės ūkio ministro pasirašytu įsakymu, pagal priemonės veiklos sritį remiamos veiklos išskiriamos į dvi kategorijas: parama gali būti skiriama ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui ir (arba) rinkodarai bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Pastaroji kategorija apima vaisių, uogų, daržovių, augalininkystės produkcijos, mėsos, pieno bei kitų projekto įgyvendinimo taisyklėse numatytų produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą.

Parama skiriama atsižvelgiant į tai, kokią pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą, kurios vystymui ir (arba) plėtrai prašo finansavimo.

Perdirbant ankštinius ir baltyminius augalus, didžiausia galima paramos suma vienam projektui gali siekti iki 5 mln. Eur. Kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektų paramos suma negali viršyti 1 mln. Eur.

Juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, skirtą maistui ir (arba) pašarams, kuris nepatenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir iki 5 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

„Pirmojo kvietimo metu sulaukėme didelio parama pasinaudoti norinčių pareiškėjų susidomėjimo. Nespėjusius pateikti paraiškos dėl paramos, kviečiame tai padaryti nuo rugsėjo 1 dienos. Tai – vertinga pagalba norintiems modernizuoti savo veiklą, diegti inovacijas, naujus technologinius procesus, vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą, o tuo pačiu galimybė skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą“, – sako G. Beniulienė.

Paraiškų teikėjai turi atitikti numatytus reikalavimus

Paraiškas paramai gauti gali teikti juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, o taip pat juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Atkreipiamas dėmesys, kad pagal šią priemonę nėra priimamos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais.

Visi paraiškų teikėjai turi atitikti numatytus veiklos trukmės, taip pat numatytų pajamų per ataskaitinį laikotarpį reikalavimus:

•         paraiškos teikėjai mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį turi vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą arba atitinkamai žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų. Sąskaitas faktūras arba pasirašytas sąskaitų faktūrų suvestines reikės pateikti kartu su paraiška.

•         paraiškos teikėjo pajamos iš nurodytų veiklų per ataskaitinį laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Susipažinti su visais pareiškėjams taikomais reikalavimais galima įgyvendinimo taisyklėse.

„Pagal šį projektą tinkamomis finansuoti pripažįstamos projekto vykdymui būtinos, o taip pat bendrosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad būtinosios paramos paraiškoje numatytos išlaidos turi būti pagrįstos ir patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Bendrosios išlaidos finansuojamos tuomet, kai jos yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos“, – atkreipia dėmesį G. Beniulienė.

Paramos gavėjai atrenkami pagal atrankos balų sumą

Paramos paraiškų atrankos vertinimas pagal numatytus bendrus atrankos kriterijus atliekamas ir pirmumo eilės sudaromos atskirai nurodytoms remiamoms veikloms. Vertinimo kriterijuose atsižvelgiama į pareiškėjo dydį, numatytas įdiegti inovacijas, pareiškėjo įsipareigojimus po projekto įgyvendinimo bei kitus įgyvendinimo taisyklėse numatytus atrankos kriterijus.

„Kiekvienas numatytas kriterijus įvertintas atitinkamu balų skaičiumi. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 atrankos balai. Jei paraiškos teikėjas nesurenka minimalaus reikalaujamo balų skaičiaus, jo paramos paraiška yra atmetama. Svarbu atkreipti dėmesį, kad teikdami paraiškas paramai, paramos gavėjai įsipareigoja vykdyti paraiškoje numatytus įsipareigojimus, už kuriuos jiems buvo suteikti atrankos balai“, – pažymi G. Beniulienė.

Paraiškas teikti galima elektroniniu būdu

Paraiškos pagal veiklos sritį ir prašomi dokumentai rugsėjo 1 – spalio 31 d. turi būti pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Elektroniniu būdu (kvalifikuotu parašu) pasirašytas paraiškas pateikti galima dviem būdais: siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema www.zumis.lt (meniu punkte pasirenkant „Pranešimai“.

Rekomenduojami video