Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Primena ūkininkams apie svarbiausius augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus

Netinkamai naudojami augalų apsaugos produktai (AAP) gali užteršti auginamą augalinę produkciją, paviršinius vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį, pakenkti sveikatai. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama valstybės politiką augalų apsaugos produktų (AAP) priežiūros srityje, siekia užtikrinti, kad mūsų stalą pasiektų saugus ir sveikas maistas, būtų išvengta žalos aplinkai ir žmonių sveikatai. Kasmet tikrindami ūkininkus, susiduriame su AAP naudojimo reikalavimų nesilaikymo atvejais. Todėl labai svarbu žemdirbiams dar kartą prisiminti svarbiausius AAP naudojimo reikalavimus, kad pastarieji būtų naudojami tausiai, atsakingai ir saugiai.

 Įvežti į Lietuvą, tiekti rinkai ir naudoti leidžiama tik Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje registruotus AAP, išskyrus jame numatytas išimtis (kai yra išduotas Augalininkystės tarnybos leidimas prekiauti tapačiais AAP, juos naudoti arba leidimas įsivežti ir naudoti tapačius AAP savo reikmėms, arba leidimas tiekti rinkai AAP ir juos naudoti ne ilgiau kaip 120 d.). Registruotų AAP sąrašus ir etiketes galima rasti čia.

Draudžiama saugoti ir naudoti ES valstybėse neregistruotu beicu beicuotą augalų sėklą. Ūkininkai, naudojantys AAP, turi laikytis Geros augalų apsaugos praktikos taisyklių ir integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) principų.

Visi AAP platintojai turi turėti Augalininkystės tarnybos išduotą platinimo leidimą, tad būkite atsakingi ir nepirkite AAP turguje ar kitoje jų prekybai neskirtoje vietoje iš tam teisės neturinčių įmonių ar asmenų. Įsigydami AAP visuomet turėtumėte gauti tai patvirtinantį dokumentą (kvitą, sąskaitą faktūrą ar pan.), kuriame nurodytas pardavėjo pavadinimas, pardavimo data, AAP pavadinimas, kiekis ir kita svarbi informacija. Taip apsisaugosite nuo rizikos įsigyti neregistruotus ar falsifikuotus AAP, kurių naudojimas yra pavojingas. AAP turi būti parduodami tik originalioje gamintojo pakuotėje, o etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodytas produkto pavadinimas, tipas, veikliosios medžiagos (ar kelių veikliųjų medžiagų) pavadinimas ir kiekis, AAP naudojimo paskirtis ir naudojimo norma, įspėjamieji saugos ženklai, nurodytas gamintojas bei platintojas (-ai) ir jų kontaktai. AAP pakuotė privalo turėti partijos Nr., pagaminimo datą, specialius gamintojo atpažinimo ir saugos ženklus. Platinimo leidimus turinčių subjektų sąrašą galima pasitikrinti Licencijų informacinėje sistemoje (LIS) adresu.

Apdoroti augalus profesionaliajam naudojimui skirtais AAP leidžiama tik su įregistruota ir patikrinta apdorojimo įranga (įskaitant ir beicavimo mašinas), kurių savininkai privalo turėti galiojantį apdorojimo AAP įrangos pažymėjimą. Įranga turi veikti patikimai, užtikrinant, kad AAP tiksliai dozuojami ir paskirstomi, taip augalai bus efektyviai apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų.

Svarbu atidžiai perskaityti AAP etiketės informaciją ir ja vadovautis: AAP naudoti tik tiems augalams, kuriems yra skirti, laikytis AAP etiketėje nurodytų AAP normų, apdoroti augalus tik rekomenduojamu augimo tarpsniu, neviršyti nurodyto didžiausio galimo purškimų skaičiaus ir didžiausio galimo AAP panaudojimo kiekio per augalo vegetacijos laikotarpį, laikytis laikotarpio nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo (karencijos laikotarpio), laikytis 1 metro apsaugos zonos iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių bei ne žemės ūkio paskirties žemės (jeigu AAP etiketėje nėra nurodytos griežtesnės apsaugos zonos, kurios, turint tikslą apsaugoti vandens organizmus ar netikslinius nariuotakojus, gali siekti ir 20 m), laikytis nurodytų naudojimo apribojimų, skirtų apsaugoti požeminį vandenį ar dirvožemio organizmus (pvz., nenaudoti AAP dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke), laikytis AAP etiketėje nurodyto temperatūros ir vėjo greičio režimo.

Augalininkystės tarnyba kasmet gauna nusiskundimų dėl šalia purškiamų laukų esančių teritorijų (sklypų ar namų valdų) apipurškimo. Tokie skundai nagrinėjami nedelsiant ir nustačius pažeidimą taikoma administracinė atsakomybė. Todėl augalus ar kitus objektus apdoroti AAP reikia tokiu būdu, kad būtų išvengta naudojamų AAP patekimo už apdorojamo ploto ribų. Svarbu atkreipti dėmesį į vėjo greitį ir kryptį, naudoti dulksną mažinančią įrangą.

Kasmet  pasitaiko skundų ir iš bičių laikytojų. Bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus turime saugoti nuo galimo apnuodijimo AAP. Todėl nepamirškite prieš dvi kalendorines dienas pateikti informaciją į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) ne tik apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais AAP, bet ir apie augalų purškimus tokiais AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“ ar planuojant sėti augalų (rapsų, rapsukų, garstyčių ar kitų), kuriuos lanko bitės sėklą, apdorotą AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“. Žydinčius augalus apdoroti AAP leidžiama tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, išskyrus numatytus išimtinus atvejus, kai purškiami bičių nelankomi augalai, tokie kaip bulvės, javai, miglinės žolės. Visą šių augalų sąrašą galima rasti Augalininkystės tarnybos svetainėje čia.

Pasitaiko, kad ūkininkai nepildo arba netiksliai užpildo augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalus. Įsigaliojus teisės akto pakeitimui, šiemet visi AAP profesionalieji naudotojai žurnalą užpildyti privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų AAP panaudojimo popierinėje formoje, PPIS arba elektroninėje formoje. Nuo 2023 m. balandžio 5 d, ūkininkai, apdorojantys profesionaliajam naudojimui skirtais AAP nuo 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, žurnalą per 15 kalendorinių dienų nuo AAP panaudojimo privalės pildyti tik PPIS.

Primename, kad AAP profesionalusis naudotojas gali suteikti AAP apdorojimo paslaugą savo vardu įsigytais AAP, tačiau augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą užsipildo paslaugos gavėjas. Žurnalas turi būti nuolat saugomas AAP profesionaliųjų naudotojų, taip pat ir paslaugos gavėjų buveinėje arba gyvenamojoje vietoje ne trumpiau kaip 3 m.

AAP turi būti saugomi užrakintose ir paženklintose patalpose, jose privalo būti talpyklos su natūraliais ar sintetiniais sorbentais, kurie skirti išsipylusių AAP taršai riboti.

Svarbu atsakingai tvarkyti AAP likučius ir tuščias AAP pakuotes vadovaujantis AAP etiketėse, saugos duomenų lapuose nurodytais ir (ar) atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais. AAP likučiai turi būti saugomi AAP gamintojo pakuotėse. Nutarus jų nebenaudoti, jie turi būti atiduoti sunaikinti atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas. Tuščios AAP ir (ar) beicuotos sėklos pakuotės iki perdavimo sunaikinimui turi būti laikomos atskiroje pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų vietoje.  Draudžiama AAP pakuotes naudoti kitoms medžiagoms laikyti.

Dirbant su AAP (ruošiant tirpalus ar purškiant) svarbu saugoti savo sveikatą - privalu naudoti etiketėje nurodytas asmenines apsaugos priemones.

            Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus ANK 342 str. pakeitimams, ženkliai padidėjo administracinė atsakomybė už AAP naudojimo reikalavimų pažeidimus. Už teisės aktuose nustatytų AAP naudojimo reikalavimų nesilaikymą atsakingiems asmenims pirmą kartą teks sumokėti nuo 500 iki 700 eurų. Itin dideles baudas užtraukia neregistruotų Lietuvos Respublikoje AAP naudojimas – nuo 900 iki 1300 eurų, o falsifikuotų AAP naudotojams teks sumokėti nuo 1800 iki 2200 eurų baudą. Informaciją apie AAP naudojimo pažeidimus gauna Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA), pažeidėjams taikomas tiesioginės paramos išmokų mažinimas.Išsamią informaciją galima rasti internete adresu čia.

Kilus klausimams dėl AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai reikalavimų prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus ar regioninių skyrių specialistus (kontaktus rasite interneto adresu http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/struktura/ arba paskambinę bendruoju Augalininkystės tarnybos tel. +370 (5) 2375631 ar kreipdamiesi el. paštu info@vatzum.lt.

Visuomenę raginame  - nebūkite abejingi ir praneškite apie pastebėtus galimus AAP platinimo ar naudojimo veiklos pažeidimus el. paštu info@vatzum.lt arba Pasitikėjimo linijos tel. (8 5) 270 80 80.

Rekomenduojami video