Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Augalų apsaugos produktų registravimas

Vis iškyla klausimų dėl augalų apsaugos produktų registravimo ir skirtingų Europos Sąjungos (ES) zonų, todėl norime dar kartą priminti, kad, vadovaujantis ES ir Lietuvos teisės aktais, tik Lietuvoje registruoti augalų apsaugos produktai gali būti tiekiami į rinką ir naudojami. Ši nuostata galioja visose ES valstybėse narėse, ne tik Lietuvoje.Veikliosios medžiagos, esančios augalų apsaugos produktuose, vertinamos ir patvirtinamos ES lygiu. Augalų apsaugos produktai registruojami kiekvienoje valstybėje narėje, nepriklausomai nuo to, kuriai zonai priskirta valstybė narė.Visose ES valstybėse galima registruoti tik tuos augalų apsaugos produktus, kuriuose esančios veikliosios medžiagos yra patvirtintos ES. Lietuvoje augalų apsaugos produktus registruoja Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba).

Registravimo procedūros

  1. Augalų apsaugos produkto vertinimas zonoje.

Tai procedūra, pagal kurią registruojama dauguma augalų apsaugos produktų. Siekiant išvengti darbo dubliavimo, palengvinti registracijos procesą ir paspartinti augalų apsaugos produktų patekimą į rinką,ES yra suskirstyta į tris zonas augalų apsaugos produktų registravimo tikslais: Šiaurės, Vidurio ir Pietų. Lietuva priskirta Šiaurės zonai kartu su Latvija, Estija, Suomija, Danija, Švedija. Pareiškėjas, t. y. augalų apsaugos produkto gamintojas arba jo įgaliotas asmuo, dokumentus apie norimą registruoti augalų apsaugos produktą pateikia valstybei narei, kuri vertins pateiktus dokumentus ir parengs registracijos ataskaitą,ir toms valstybėms narėms, kuriose nori registruoti augalų apsaugos produktą.

Prašymas registruoti augalų apsaugos produktą ir dokumentai teikiami zonos valstybėms narėms, bet tik viena valstybė narė, atliekanti vertinimą zonoje, įvertina pateiktus dokumentus ir rengia registracijos ataskaitą. Kitos valstybės narės teikia komentarus parengtam registracijos ataskaitos projektui. Vertinimą zonoje atliekanti valstybė, atsižvelgusi į pateiktus kitų valstybių komentarus, parengia galutinę registracijos ataskaitą, priima sprendimą savo šalyje ir informuoja kitų valstybių atsakingas institucijas, kad vertinimas baigtas ir sprendimas priimtas. Pagal parengtą ataskaitą kitos zonos valstybės narės sprendimus dėl augalų apsaugos produkto registravimo ar neregistravimo priima per 120 dienų, pavyzdžiui, Šiaurės zonoje augalų apsaugos produktą įvertino Danija, tuomet Augalininkystės tarnyba, gavusi Danijos atlikto vertinimo ataskaitą, ją išnagrinėja ir per 120 dienų priima sprendimą dėl augalų apsaugos produkto registravimo.

Norime atkreipti dėmesį, kad ES suskirstyta į zonas augalų apsaugos produktų registravimo tikslu, t.y. vertinimui palengvinti ir paspartinti, tačiau, nepriklausomai nuo to, kokioje ES zonoje yra valstybė narė, augalų apsaugos produktai turi būti registruoti kiekvienoje valstybėje narėje.

  1. Augalų apsaugos produkto registravimas pagal abipusio pripažinimo procedūrą.

Pareiškėjas, t. y. registracijos savininkas, pats arba per atstovą teikia prašymą ir dokumentus Augalininkystės tarnybai registruoti kitoje valstybėje narėje registruotą tą patį augalų apsaugos produktą tam pačiam naudojimui ir laikantis panašios žemės ūkio praktikos pagal abipusio pripažinimo tvarką, kai augalų apsaugos produktą įregistravo tai pačiai zonai priklausanti valstybė narė. Registraciją privalo pripažinti valstybė narė, kuriai teikiamas prašymas pagal abipusio pripažinimo procedūrą (šiuo atveju – Lietuva) iš tos pačios registravimo zonos valstybės narės, jeigu augalų apsaugos produktas yra saugus žmonių sveikatai, aplinkai ir efektyvus. Augalų apsaugos produktas gali būti neregistruotas, pavyzdžiui, jei nustatyta rizika išsiplauti į gruntinius vandenis toje valstybėje narėje, jei nėra pakankamų įrodymų, kad augalų apsaugos produktas bus efektyvus ir kt.

Taip pat privaloma pripažinti augalų apsaugos produkto registravimą, gavus prašymą ir dokumentus, kai augalų apsaugos produktas skirtas naudoti šiltnamiuose arba augaliniams produktams apdoroti sandėliuose, arba apdoroti tuščius sandėlius ar tarą, kurie skirti augalams ar augaliniams produktams laikyti arba sėkloms beicuoti, neatsižvelgiant į zoną, kuriai priklauso valstybė narė, t. y. ES šiems naudojimams yra viena zona.

Pagal ES teisės aktus galima pripažinti augalų apsaugos produkto registravimą ir iš kitos zonos valstybės narės, jei pateiktas prašymas ir dokumentai, įrodantys, kad augalų apsaugos produktas yra saugus žmonių sveikatai, aplinkai ir efektyvus.

Dėl augalų apsaugos produkto registravimo pagal abipusio pripažinimo procedūrą į Augalininkystės tarnybą gali kreiptis su žemės ūkio veikla susijusios valstybinės ar mokslo įstaigos arba profesionalios žemės ūkio organizacijos su prašymu registruoti augalų apsaugos produktą, tačiau reikalingas produkto savininko sutikimas. Tokiu atveju pareiškėjas turi įrodyti, kad tokio augalų apsaugos produkto naudojimas yra svarbus ir kad nėra pakankamai registruotų augalų apsaugos produktų tam tikriems kenkėjams naikinti.

Jeigu produkto savininkas nesutinka, kad augalų apsaugos produktas būtų įregistruotas, valstybės narės atsakinga institucija (Lietuvoje – Augalininkystės tarnyba) gali priimti prašymą, remdamasi visuomenės interesais, kai toks interesas yra pagrįstas.

  1. Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ir leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams.

Kitoje ES valstybėje (nepriklausomai nuo zonos) registruotas augalų apsaugos produktas gali būti tiekiamas rinkai Lietuvoje arba gavus leidimą įsivežamas savo reikmėms,jei šio produkto sudėtis yra tokia pati kaip augalų apsaugos produkto, registruoto Lietuvoje, ir jis gaminamas toje pačioje gamykloje.

Leidimui gauti pareiškėjas, t. y. fizinis arba juridinis asmuo, pateikia prašymą ir dokumentus (informaciją apie įvežamo produkto registravimą šalyje, iš kurios planuojama vežti augalų apsaugos produktą, pavadinimą, registracijos numerį toje valstybėje narėje, įvežamo produkto etiketės projektą lietuvių kalba, informaciją apie pakuotes, valstybės rinkliavos sumokėjimo kopiją). Jei leidimo prašoma įvežti asmeninėms reikmėms, etiketės lietuvių kalba pateikti nereikia. Tarnyba siunčia paklausimą valstybei narei, iš kurios norima tiekti augalų apsaugos produktą. Gavusi atsakymą, Augalininkystės tarnyba vertina abiejų augalų apsaugos produktų tapatumą ir priima sprendimą dėl leidimo. Augalų apsaugos produktai, kuriems siekiama gauti leidimą, negali būti perpakuojami.

  1. Augalų apsaugos produkto naudojimo išplėtimas mažais plotais auginamiems augalams.

Įregistruoto Lietuvoje augalų apsaugos produkto naudojimui išplėsti, t.y. įregistruoti ir kitiems augalams,galima teikti prašymą mažuose plotuose auginamiems augalams pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.Tokiu atveju privaloma pateikti augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos likučių tyrimų duomenis augalui, kuriam teikiamas prašymas įregistruoti, pavyzdžiui, jei augalų apsaugos produktas įregistruotas javams ir norima jo naudojimą išplėsti morkoms,kartu su prašymu turi būti pateikti augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos likučių tyrimų duomenys morkose. Žemės ūkio ministro patvirtintą Mažais plotais auginamų augalų sąrašą ir Riboto augalų apsaugos produktų naudojimo paskirčių sąrašą galite rasti adresu http://www.vatzum.lt/uploads/documents/mai_plotai_2018.pdf.

  1. Leidimas tiekti rinkai augalų apsaugos produktus išimties tvarka.

Esant ypatingoms aplinkybėms – jei šalyje atsirado kenkėjų, kurių negalima sunaikinti registruotais augalų apsaugos produktais ar kitomis priemonėmis – gali būti išduodamas leidimas įvežti ir naudoti Lietuvoje neregistruotus augalų apsaugos produktus tiems kenkėjams naikinti ne ilgesniam kaip 120 dienų laikotarpiui. Dėl leidimo gali kreiptis registracijos savininkas, asociacijų atstovai ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys ir pateikti reikiamus dokumentus: prašymą, augalų apsaugos produkto ir veikliosios medžiagos pavadinimą,nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimą, numatomo tiekti į rinką produkto kiekį, augalų apsaugos produktu apdorojamą plotą, augalų apsaugos produkto paskirtį (kokiems kenkėjams, ligoms, kenksmingiems vabzdžiams, piktžolėms ir kt. naikinti ir kokiuose augaluose), informaciją apie augalų apsaugos produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą, augalų apsaugos produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapus, etiketę lietuvių kalba, informaciją apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą, augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos likučių tyrimų duomenis, pagrindimą, kodėl nebus sunaikinti kenkėjai Lietuvoje registruotais augalų apsaugos produktais, nuostolių, kuriuos patirs augintojai, apskaičiavimą. Nuo 2020 m. vasario mėn. informacija apie valstybėse narėse išduotus leidimus skelbiama viešame Europos Komisijos puslapyje https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/ppp/pppeas/screen/home.

Leidimai tiekti rinkai augalų apsaugos produktus išimties tvarka turi būti labai gerai pagrįsti, nes Europos Komisija vis dažniau prašo Europos maisto saugos agentūros patikrinti išduotų valstybėse narėse leidimų pagrįstumą. Susirūpinimą dėl didėjančio leidimų skaičiaus išreiškė ir Europos Parlamentas. Valstybės narės negali išduoti leidimo tik tuo pagrindu, kad kitoje valstybėje narėje registruotas augalų apsaugos produktas yra pigesnis.

Kiekvienais metais Augalininkystės tarnyba išnagrinėja vis daugiau kompanijų pateiktų prašymų registruoti augalų apsaugos produktus pagal abipusio pripažinimo principą, išduodama daugiau leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams. Atsižvelgdama į veiksmingų produktų kovai su kenkėjais trūkumą, Augalininkystės tarnyba,gavusi prašymus ir reikiamus dokumentus,kiekvienais metais juos išnagrinėja ir išduoda leidimus tiekti rinkai augalų apsaugos produktus išimties tvarka ne ilgesniam kaip 120 dienų laikotarpiui. Šiuo metu Lietuvoje registruotas 421 augalų apsaugos produktas profesionaliajam naudojimui, 28 – neprofesionaliajam.

Informacija apie augalų apsaugos produktų registravimą skelbiama Augalininkystės tarnybos tinklalapyje http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas/.

vmvt,logo

Rekomenduojami video