Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Apie privalomus mokėti mokesčius už taršą iš mobilių taršos šaltinių

Ne vienai Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) organizacijai aktualus klausimas – mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, todėl ŽŪR kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl šio klausimo išaiškinimo.

2022 m. sausio 17 d. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) pateikė atsakymą į klausimą ir informavo, kad žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims būtina žinoti, kad pagal nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcijos 4 straipsnio 4 dalies nuostatas mokesčio objektas yra mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus oro transporto priemones, naudojamas keleiviams ir kroviniams vežti ir žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, eksploatavimui Lietuvos Respublikoje sunaudoti degalai, nurodyti šio įstatymo 5 priede.

Taip pat pagal Įstatymo 4 straipsnio 7 dalies nuostatas mokesčio objektas yra ir žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai, registruojami pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre (toliau – Registras). Vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie komercinei veiklai naudoja mobiliuosius taršos šaltinius, siekdami gauti ir (ar) uždirbti pajamų ar kitos ekonominės naudos.

Nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. Žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys turi mokėti:

 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų. Jis apskaičiuojamas ir sumokamas taip: Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiuojamas Įstatymo 6 priede nustatytą tarifą dauginant iš tarifo koregavimo koeficiento, kai ne keliais judantis mechanizmas atitinka bent vieną iš šio įstatymo 7 priede nustatytų techninių ypatumų, ir iš indeksavimo koeficiento;

Šis mokestis mokamas registruojant žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, t.y. mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų sumokamas prieš jų įregistravimą Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre (toliau – Registras) arba keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui, išskyrus atvejus, kai keičiamas žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojo, juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė, o pakeitus duomenis faktinis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojas nesikeičia, mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų sumokamas prieš Registro duomenų pakeitimą;

 2. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, t.y. iš kitų mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus oro transporto priemones, skirtas keleiviams ir kroviniams vežti, ir žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus. Jis apskaičiuojamas ir sumokamas taip: Lietuvos Respublikoje sunaudotą degalų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto Įstatymo 5 priede, tarifo koregavimo koeficiento, kai transporto priemonė atitinka bent vieną iš Įstatymo 7 priede nustatytų techninių ypatumų, ir indeksavimo koeficiento ;

Šis mokestis už aplinkos teršimą sumokamas teikiant mokesčio už aplinkos teršimą deklaraciją (forma FR0521). Deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo už 2021 ir vėlesnius metus tvarkos aprašų patvirtinimo“. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos formos FR0521 pildymo taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0514 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“.

Apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių gali būti taikomos Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatytos lengvatos – nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiami:

1) mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 4 metus, ir iš M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Transporto priemonės naudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos dienos iki mokestinio laikotarpio paskutinės dienos;

2) mokesčio mokėtojai, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių Lietuvos techninės specifikacijos standartus atitinkančius biodegalus: biodyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 14214, ir sintetinį dyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 15940, – už sunaudotą biodegalų kiekį, kurio sunaudojimas patvirtintas biodegalų įsigijimo dokumentais. Svarbu pastebėti, kad nebėra numatyta, kad šio mokesčio lengvata būtų taikoma žemės ūkio veikloje naudojamoms transporto priemonėms, kaip buvo iki 2020-12-31.

Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-324 yra patvirtintas Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašas, kuriame yra numatyta kaip turi būti vykdoma sunaudotų degalų apskaita.

Departamentas atkreipia dėmesį, kad atsakymas ŽŪR yra parengtas pagal atsakymo pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus ir negali būti laikoma Departamento sprendimu konkrečioje situacijoje. Papildomai pateikus informaciją apie konkrečias faktines aplinkybes, gali pasikeisti ir Departamento konsultacijos turinys.

Rekomenduojami video