Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ant slenksčio – parama smulkiesiems ūkiams

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, apie 80 proc. įregistruotų žemės ūkio valdų yra smulkieji ūkiai. Daugelyje Europos Sąjungos (ES) šalių šie ūkiai svarbūs dėl socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių aspektų, smulkieji ūkininkai sudaro didžiąją tiesioginių išmokų gavėjų dalį.

Vienas pagrindinių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) tikslų – remti smulkiuosius ir vidutinius ūkius, kad jie būtų konkurencingi ir galėtų išsilaikyti rinkoje. Siekiant šio tikslo, imtasi tam tikrų veiksmų. Pirmiausia – perskirstytos lėšos ir skirti papildomi 15 mln. Eur veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“, dėl to papildomai galėtų būti paremta 1 000 smulkiųjų ūkių. Kitas smulkiesiems ūkininkams svarbus pokytis – jau gegužės 2 d. prasidėsiančiam paramos paraiškų priėmimui numatyta leisti paramos lėšomis įsigyti naudotus, senesnius kaip 7 metų traktorius, kurie turi galiojančią privalomąją techninę apžiūrą.

Tad smulkieji ūkininkai, siekiantys  didinti savo ūkių konkurencingumą, turėtų suklusti ir iki birželio 29 d. pretenduoti gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistės Agnės Kvedarienės, ši veiklos sritis – viena patraukliausių, nes paramos intensyvumas siekia net 100 proc., o ją gauti galima ne tik žemės ūkio technikai, įrangai įsigyti ar gamybiniams pastatams statyti, bet ir ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams, statybinėms medžiagoms nusipirkti. Be to, nuo 2018 m. parama gali būti skirta ir naudotiems traktoriams įsigyti.

„Šios priemonės prioritetai – ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas, visų pirma, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą. Pagal veiklos sritį bus remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų arba išaugintų ūkyje, apdorojimas, rūšiavimas, pakavimas, perdirbimas ir pateikimas rinkai”, – aiškina vyr. specialistė A. Kvedarienė.

Šiam paraiškų rinkimui skirta 6 015 038 Eur paramos suma. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur be PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.

Priemonės reikalavimai

Parama bus mokama 2 dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis – 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Antroji išmokos dalis – likusi 20 proc. išmokos dalis, bus mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Visas paramos teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai. Paramos gavėjas privalo investuoti visą paramos sumą, numatytą paramos paraiškoje ir verslo plane.

Svarbus reikalavimas paramos gavėjui – pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Apie verslo plano įgyvendinimo pradžią ūkininkas privalo informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą, pateikdamas tai įrodančius dokumentus, pvz.: investicijos įsigijimo dokumentus arba sutartį dėl paslaugų teikimo. Konsultacijų verslo plano įgyvendinimo ir administravimo klausimais ir kitų prie bendrųjų išlaidų kategorijos priskirtinų išlaidų pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymas verslo plano įgyvendinimo pradžia nelaikomi.

Paramos pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį, kurie bent paskutiniais metais prieš pateikiant paramos paraišką deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus ir kurių produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra nuo 4 tūkst. iki 7 999 eurų.

Svarbu paminėti, kad pareiškėjams nėra nustatytas privalomas reikalavimas tvarkyti buhalterinę apskaitą taikant dvejybinę apskaitos sistemą, t. y. pareiškėjai galės buhalterinę apskaitą tvarkyti ir supaprastinta tvarka. Taip pat yra parengta automatizuota verslo plano forma, kuri palengvina verslo plano parengimą. Verslo plano forma paskelbta čia.

Tinkamos išlaidos

Smulkieji ūkininkai galės gauti investicijų naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba (išskyrus įrangą, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakų arba kitoms reikmėms, pavyzdžiui: kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.), naudotiems traktoriams, senesniems kaip 7 metų, turintiems galiojančią privalomąją techninę apžiūrą ir kuriems finansuoti prašoma paramos, kurie nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų, taip pat naujiems technologiniams įrenginiams, naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, susijusiai su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, skirtai verslo plano reikmėms, naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonėms įsigyti.

Paramos lėšomis bus kompensuojama ir verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas), naujos statybinės medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje, susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms.

Taip pat pareiškėjai gali planuoti įsigyti ūkinių gyvūnų, daugiamečių augalų ir jų sodinimo paslaugų. Žemės ūkio naudmenos, kuriose bus sodinami paramos lėšomis įsigyti augalai, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) būti nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais nuo paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau kaip 8 metus. Nuomos, panaudos sutartys paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.

Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos bendrosios išlaidos, tarp jų ir viešinimo išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir neturi viršyti 500 Eur.

Rekomenduojami video