Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ežiukai bunda

"Bir­žie­čių žo­džiui" pa­skam­bi­nu­si laik­raš­čio skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo: dar­ži­nė­je ji jau su­ti­ko pra­bu­du­sį ežiu­ką. Ežiu­kas iš­lin­do iš šie­no ru­lo­nų prės­lo, at­pu­pe­no prie ka­čių du­be­nė­lio, pa­la­kė pie­no, pa­si­vaikš­čio­jo po dar­ži­nę ir vėl už­lin­do už ru­lo­nų į sa­vo liz­dą. Skai­ty­to­ja ne­ri­ma­vo: jei­gu už­klups žie­ma, pri­snigs ar pa­šals, kur at­bu­dęs ežiu­kas dė­sis? Ar jam ne­gre­sia pa­vo­jus? O gal ežiu­kas dar už­migs?..

Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai tvir­ti­na, kad pa­daž­nė­jo at­ve­jų, kai ran­da­ma ne­lauk­tai iš žie­mos mie­go at­si­bu­du­sių ežių. Pa­sak gam­ti­nin­kų, šie kas­met 4-5 mė­ne­sius ra­my­bės bū­se­no­je pra­lei­džian­tys gy­vū­nai tu­rė­tų at­si­bus­ti tik ko­vo ga­le ar ba­lan­dį, kai jau ga­li ras­ti mais­to. Tai, kad ežys pa­bun­da žie­mą, jam pa­čiam yra pa­vo­jin­ga. Mie­gan­čio žie­mą ežio šir­dis pla­ka iki 8 kar­tų per mi­nu­tę, o ak­ty­viai gy­ve­nan­čio – iki 300 kar­tų per mi­nu­tę. Per anks­ti pra­bu­dęs ir ak­ty­viai gy­ven­da­mas jis per trum­pą lai­ką išeik­vo­ja ru­de­nį su­kaup­tą ener­gi­ją ir net vėl pa­ban­dęs mie­go­ti ne­be­tu­ri šan­sų iš­gy­ven­ti. Daž­nai ežiai pa­bun­da, suar­džius jų žie­mos bu­vei­nes (iš­nau­do­jus šie­ną, per­kro­vus daik­tus, po ku­riais bu­vo jų liz­das) ar plūs­te­lė­jus at­ly­džio van­de­niui. Gam­ti­nin­kai pa­ta­ria: ra­dus ežį snie­ge ar ant le­do, pa­lik­ti jo ten ne­ga­li­ma. Ge­riau­siai jį įkur­din­ti ga­na vė­sio­je pa­tal­po­je, kur bū­tų tik ke­li laips­niai ši­lu­mos, ir čia jam įruoš­ti guo­lį – dė­žę su šie­nu, sku­du­rais. Ji ga­li bū­ti san­dė­lio kam­pe, už daik­tų – to­kio­je vie­to­je ežio nie­kas ne­truk­dys. Jam bū­ti­na pa­dė­ti van­dens (ne pie­no!) ir va­ka­rais pa­lik­ti tru­pu­tį ža­lios mė­sos. Vi­sai at­ši­lus orams, kai ežiai jau ga­lės ras­ti na­tū­ra­laus mais­to, juos rei­kia iš­vež­ti kuo to­liau nuo žmo­nių, o ypač – nuo ke­lių, ir pa­leis­ti.

Ne­tu­rin­tie­ji są­ly­gų pa­dė­ti per anks­ti pa­bu­du­siems ežiams juos tu­rė­tų per­duo­ti gy­vū­nų glo­bė­jams ar Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­dui.

Rekomenduojami video