Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Svarbūs Lietuvos kaimo plėtros programos administravimo taisyklių pakeitimai

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos kai kurios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP)  administravimo taisyklių (Administravimo taisyklės) nuostatos. Informuojame apie svarbiausius pakeitimus.

Vadovaujantis minėtu žemės ūkio ministro įsakymu, keičiasi Administravimo taisyklių nuostata apie pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo informavimą: paskelbus paklausimą, informacinį pranešimą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informaciniame portale  (https://portal.nma.lt), pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas bus informuojamas paramos paraiškoje nurodytu informavimo būdu, t. y., tuo atveju, kai pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas paraiškoje bus nurodęs, kad pageidauja informaciją apie paraiškos administravimo eigą gauti ne tik NMA informaciniame portale, bet ir el. paštu, jam bus išsiųstas el. laiškas, bet nebus siunčiama SMS žinutė, kaip buvo anksčiau. Paklausimas, informacinis pranešimas laikomas įteiktu paklausimo, informacinio pranešimo NMA informaciniame portale paskelbimo dieną.

Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją terminas sutrumpėjo iki 3–5 darbo dienų (iki šiol tam buvo skirtas 10 darbo dienų terminas), priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją nurodytas terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų terminui, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis.

Vadovaudamasi naujai patvirtintomis taisyklėmis, NMA nebesiųs pareiškėjui paklausimų, atmes paramos paraišką ir neteiks paramos paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai prie paramos paraiškos bus nepateikta 2 ar daugiau dokumentų, kuriuos privalu pateikti kartu su paraiška.

Svarbus Administravimo taisyklių pakeitimas – teikiantiems komercinius pasiūlymus:  nuo šiol privalu pateikti ne mažiau nei 3 lygiaverčius skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukas su nurodytomis kainomis (angl. „Print Screen“).

NMA pareiškėjus ir (arba) paramos gavėjus dėl paramos skyrimo ar neskyrimo šiame straipsnyje nurodytu būdu informuos pareiškėjus per 5 darbo dienas (iki šiol šis terminas buvo 10 darbo dienų) nuo sprendimo priėmimo dienos.

Tuo atveju, jei keičiama paramos sutartis, tačiau paramos sutarties keitimas yra susijęs su mokėjimo prašymo termino atidėjimu, paramos lėšų perskirstymu tarp paramos dalių, kitais nesudėtingų keitimų atvejais, kuomet pakeitimas yra aiškus, yra visiškai pritarta paramos gavėjo prašymui, NMA paramos sutarties keitimą išdėsto raštu, raštą paskelbia NMA informaciniame portale  ir paramos gavėjui išsiunčia paramos paraiškoje nurodytu būdu. Toks raštas tampa neatsiejama paramos sutarties dalimi.“

Pareiškėjai, kuriems skiriama parama pagal KPP priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, „LEADER programa“, „Techninė pagalba“, mokymai, konsultavimas, informaciniai renginiai, viešinimo renginiai ir panaši veikla gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, jei naudojant NMA Agro bei papildomai pateikiamą informaciją įmanoma patikrinti renginio įvykimo faktą, renginio dalyvių skaičių, konsultavimo paslaugų suteikimo faktą ir užtikrinti turinio kokybę bei jei tokia nuotolinio būdo galimybė yra numatyta konkrečios KPP priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Mokėjimo prašymo, pateikto pagal išvardintas priemones, patikra gali būti atliekama ir nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą, jei paramos gavėjas, naudodamasis NMA Agro bei papildomai pateikiama informacija, pateikia dokumentus, kurie leidžia patikrinti visą reikalingą informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu, bei jei tokia patikros vietoje galimybė yra numatyta konkrečios KPP priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Administravimo taisyklėse patikslinti paraiškų priėmimo tvarkaraščio paskelbimo terminai: ateinančių metų paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštis skelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų pabaigos bei ne vėliau, kaip likus 2 mėnesiams iki artimiausio paramos paraiškų surinkimo pradžios. Tais atvejais, kai paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštis keičiamas, tai turi būti atlikta ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki paramos paraiškų priėmimo pradžios. Prailgintas kvietimo teikti paramos paraiškas trumpiausias laikotarpis iki 60 kalendorinių dienų (anksčiau buvo 14 kalendorinių dienų).

Rekomenduojami video