Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Skuodo rajono ūkininkų susitikimas su savivaldybės vadovais ir Žemės ūkio skyriaus specialistais

Skuodo rajono savivaldybėje įvykusiame susitikime ūkininkams buvo pristatytos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujovės, žemės ūkio technikos įregistravimo / išregistravimo bei taršos mokesčio aktualijos, pateikta informacija dėl melioracijos sistemų remonto ir priežiūros 2021–2022 m., pristatyta priemonė „Ūkininkų iniciatyvų skatinimas“ veiklų įgyvendinimas 2021-2022 m. bei ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų įregistravimo, atnaujinimo pasikeitimai.

Susitikime sveikinimo žodį tarė meras Petras Pušinskas, dalyvavo administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė, vyriausieji specialistai Rolandas Taujenis, Vaidas Simaitis, Stasys Galdikas, vyresnioji specialistė Daiva Petrauskienė.

Susitikime aptartos ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės, ūkininkavimo sąlygų gerinimas, melioracijos sistemų ir įrengimų remonto darbai, rajono patrauklumo ir patogios gyvenamosios aplinkos kūrimas.

Buvo pateikta ataskaita už 2021 m. priemonę „Melioracijos sistemų remontas ir priežiūra“ bei pristatyti 2022 m. numatomi atlikti darbai: planuojama suremontuoti 14 griovių – 11,484 km.; patenkinti gautų pretendentų prašymus avarinių drenažo rinktuvų gedimams šalinti, pabaigti remonto darbus Lenkimų seniūnijoje.

Pristatytos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujovės sulaukė didelio susidomėjimo ir ūkininkų klausimų

Deklaravimo pradžia jau 2022 m. balandžio 19 d., pabaiga – birželio 14 d., su pavėlavimu bus galima deklaruoti iki liepos 8 d.

Kaip pristatė Žemės ūkio vyriausias specialistas Vaidas Simaitis, reikalavimas dėl žemės ūkio augalų dominavimo deklaruotose plotuose iki derliaus nuėmimo lieka tik susietai paramai, kitur yra reikalavimas – auginti žemės ūkio augalus. Juodasis pūdymas turi būti įdirbtas bent kartą po birželio 1 d. taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių.Didinamas žolės smulkinimo ir paskleidimo plotas turintiems mažiau nei 0,3 SG – iki 10 proc. nuo viso deklaruoto ploto. O likę pievų plotai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos turi būti sutvarkyti visame lauko plote, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, o žolės susmulkinimas ir paskleidimas lauke draudžiamas.

Papildoma išimtis bitininkams dėl šienavimo: turintys registruotas 5 ir daugiau šeimų (1 šeima padengia 0,59 ha.) leidžiama smulkinti ir paskleisti žolę lauke.

Augalų, auginamų sėklai augalų plotuose iki einamųjų metų spalio 1 d. turi būti nuimtas derlius.

Pievų atnaujinimas naudojant bearimes technologijas suarimu nelaikomas.

Dėl susietosios paramos:

 • Tikslinamas nuotraukų iš lauko per „NMA Agro“ pateikimas.
 • Reikalavimas auginti daržoves įdirbtoje ariamoje žemėje.
 • Patikslintos reikalaujamos išsėti sertifikuotos sėklos normos: sumažintos normos 10 kg/ha, išskyrus vasarinių kviečių normą – ji padidinta iki 200 kg/ha.

Bendrieji reikalavimai

Medelynai

 • Plotai, kuriuose atvirame ir (ar) uždarame grunte auginami klasifikatoriaus V grupės augalai kaip sodinukai, skirti persodinti kitoje vietoje, arba dėl ūglių, skiepų ar poskiepių, gali būti deklaruojami kaip medelynai klasifikatoriaus kodu MED „Medelynai“. Jei plote auginami keli V grupės augalai, jie neišskiriami ir deklaruojami bendrai kodu MED.
 • Ilginamas sankcijų dėl neteisėto deklaravimo laikotarpis iki 4 metų (einamieji + 3 praėjusieji).

AGP

 • Naujas klasifikatoriaus kodas skirtas deklaruoti atstatomas daugiametes pievas ir ganyklas (šiais metais – neaktyvus).
 • Įvedamas Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos sluoksnis.

Dėl valstybinės žemės deklaravimo

 • Pareiškėjų, kurie teisėtai naudoja ar valdo plotus patenkančius į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentai turės būti registruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo datos. Absoliuti dauguma šių dokumentų bus įkelti į Valdų registrą per PPIS iš anksto. Minėtų dokumentų nesant Valdų registre nebus galima įbraižyti šių valstybinės žemės plotų.
 • ŽŪIKVC užtikrins galimybę pareiškėjui atnaujinti valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenis;
 • Atsisakyta reikalavimo pareiškėjui pateikti kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus), nes duomenys buvo naudojami tik apytikslei vietai nustatyti.

Dėl ekologinio ūkininkavimo

 • Įsipareigojimų laikotarpio trukmė pareiškėjams, 2021-2022 m. teikiantiems paraiškas naujiems plotams, – 2 metai, t. y. iki 2024 m.
 • Reitingavimas (jei reikės) taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Pirmenybė teikiama mažiausiam pagal priemonę naujai deklaruotam plotui (didėjimo linkme), už kurį praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos.
 • Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal priemonę už miglines (varpines žoles) daugiametes žoles, auginamas sėklai, paraiškoje tokius laukus turi deklaruoti kodais „GPŽ“ ir „GPA“  pažymint požymį „ESĖ“.

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

 • Žemės ūkio veiklos subjektai nuo 2022 m. galės prisiimti naujus įsipareigojimus 3 m. laikotarpiui.
 • Patikslintas Pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbų žurnalo pavadinimas, į „Atliktų ūkio darbų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Su Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmoko“ veiklas žurnalą“. Pildomas PPIS per 5 d. d. atlikus pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbus.

Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

Priemonės įgyvendinimo taisyklės patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-246.

Parama už juodąjį pūdymą nemokama.

Duomenys apie panaudotus tręšiamuosius ir kalkinamuosius produktus įvedami į Trąšų naudojimo apskaitos posistemę (adresu https://paseliai.vic.lt). Duomenų įvedimo terminas nesikeičia – per 5 d.d. nuo šių produktų panaudojimo.

Augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalą privaloma pildyti, kai žemės ūkio valdoje naudojami profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, laikantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564, nustatytų terminų ir būdų.

Dėl išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

Priemonės įgyvendinimo taisyklės patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245.

Nuo 2022 m. nelieka paramos už pereinamojo laikotarpio vietoves.

Parama už daugiametes žoles, auginamas sėklai, bus mokama netaikant reikalavimo turėti bent 0,25 SG/ha pievų ir (ar) ganyklų.

Vidutiniam ūkinių gyvūnų skaičiavimui keičiasi gyvulių išlaikymo laikotarpis – nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. – pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis.

Iki gruodžio 1 d. bus reikalaujama nuimti derlių ir pateikti ražienų nuotraukas per „NMA Agro“.

Palaukės (3 m.) pločio nuo 2023 m.

Nuo 2023 m. numatoma taikyti Geros agrarinės būklės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) standarto sluoksnį.  Tikrinama ar prie visų pareiškėjų laukuose esančių melioracijos griovių (sureguliuoti upeliai ir magistraliniai grioviai) paliktos (ir deklaruojamos) palaukės su žoline danga (neįskaitant griovio šlaito). Minimalus palaukių plotis 3 m. Mulčiavimas leidžiamas. Palaukės gali būti naudojamos žemės ūkio technikos eismui, tačiau pareiškėjas privalo užtikrinti, kad žolinė danga išliks dominuojanti.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento BDAR) reikalavimus, nuo 2022 m. savivaldybėje/seniūnijose teikiamose paraiškose įvestas el. pašto adresas turės būti patvirtintas, įvedant el. paštu gautą kodą.

Žemės ūkio technikos įregistravimo / išregistravimo bei taršos mokesčio aktualijas pristatė Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Stasys Galdikas, o Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų įregistravimo, atnaujinimo svarbiausius aspektus – vyresnioji specialistė Daiva Petrauskienė.

Ūkininkai su savivaldybės vadovais ir specialistais diskutavo, kaip organizuoti žemdirbių švietėjišką veiklą, gerinti kaimo kelių inžinerinės infrastruktūros, melioracijos statinių techninę būklę, aptarė kitus rajono aktualius klausimus.

Rekomenduojami video