Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Medelyną apvogė trečią kartą

Vė­li­nių lai­ko­tar­piu, kai žmo­nės su­si­tel­kę į mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas, va­gys ne­snau­džia. Lap­kri­čio 1 die­ną apie 3 val. 30 min. Aly­taus se­niū­ni­jo­je, Mik­lu­sė­nų kai­me ap­vog­tas 20 me­tų Vio­le­tos ir Ra­mū­no Ga­vė­nų puo­se­lė­ja­mas de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų ūkis.

Ga­vė­nų me­de­ly­no te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta me­ta­li­ne tvo­ra, ta­čiau tai va­gims ne­su­truk­dė įsi­brau­ti ir iš­neš­ti ne­ma­žai de­ko­ra­ty­vi­nių au­ga­lų. Jų kie­kis ir nuos­to­lis nu­sta­ti­nė­ja­mas.

Me­de­ly­ne esan­čios vi­de­o­ka­me­ros už­fik­sa­vo va­gį, ku­ris ro­vė, ka­sė, ne­šė, tem­pė ir per tvo­rą me­tė au­ga­lus. Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė me­de­ly­no sa­vi­nin­kas Ra­mū­nas Ga­vė­nas, įsi­bro­vė­lis be­si­dar­buo­da­mas daug au­ga­lų iš­try­pė, da­lį iš­rau­tų­jų pa­ke­liui pa­me­tė.

Iš iš­skir­ti­niau­sių ir leng­vai iden­ti­fi­kuo­ja­mų au­ga­lų pa­vog­ti su­for­muo­ti bon­sai. Ra­mū­nui ky­la min­čių, kad įsi­bro­vi­mas bu­vo tiks­lin­gas, va­gis ži­no­jo, ko ieš­ko, ma­tyt, yra lan­kę­sis me­de­ly­ne, ap­si­žiū­rė­jęs au­ga­lų asor­ti­men­tą.

Sa­vi­nin­kus ra­mi­na tai, kad pa­tys įspū­din­giau­si au­ga­lai ne­iš­neš­ti. Jiems sa­vi­nin­kai yra pri­tai­kę pa­pil­do­mą iš­skir­ti­nę ap­sau­gą, nes Ga­vė­nų me­de­ly­nas pas­ta­rai­siais me­tais ap­vo­gia­mas jau tre­čią kar­tą.

Gy­ven­to­jų pra­šo­ma, pa­ma­čius par­da­vi­me au­ga­lus, ga­li­mai pa­vog­tus iš šio ūkio, pra­neš­ti me­de­ly­no šei­mi­nin­kams.

Taip pat at­si­liep­ti va­žia­vu­sius nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį ke­liu Aly­tus–Kau­nas ties Mik­lu­sė­nais su vi­deo re­gist­ra­to­riu­mi, ku­ris ga­lė­jo už­fik­suo­ti po­li­ci­jos ti­ria­mą įvy­kį.

Rekomenduojami video