Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Į mokymus ketinama kviesti parengtojo rezervo karius iki 60 metų

Blogėjant saugumo situacijai regione, Lietuvoje į mokymus siūloma pradėti kviesti parengtojo rezervo karius iki 60 metų.

Paskutinėmis Seimo rudens sesijos dienomis parlamentarai po pateikimo pritarė atitinkamai įstatymo pataisai. Už ją balsavo 98 Seimo nariai, nė vienas nebuvo prieš, vienas susilaikė. Toliau projektą svarstys parlamentiniai komitetai.

Jo iniciatoriaus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, Lietuvoje yra apie 38 tūkst. ak­ty­vio­jo re­zer­vo ir apie 80 tūkst. pa­reng­to­jo re­zer­vo karių.

„Tai yra tų, ku­rie tar­na­vo anks­čiau ne­gu ak­ty­vu­sis re­zer­vas, tai yra jau virš de­šimt me­tų. Pra­ėjus de­šim­čiai me­tų, jie jau ne­bė­ra kvie­čia­mi į kar­to­ti­nius mo­ky­mus. Da­bar pa­gal mū­sų vi­są kon­cep­ci­ją, ku­rią mes dė­lio­ja­me, (…) tie žmo­nės sa­vo vie­tą gy­ny­bos pla­nuo­se ga­lė­tų at­ras­ti per ko­men­dan­tū­ras“, – sakė parlamentaras.

Anot jo, parengtojo rezervo karius reikėtų ruošti darbui komendantūrose įvedus šalyje karo padėtį.

„Ko­men­dan­tū­ros yra ta už­nu­ga­rio sis­te­ma, ko­va su di­ver­si­nė­mis gru­pė­mis, ob­jek­tų ap­sau­ga. Tą funk­ci­ją la­bai aiš­kiai ga­li­me ma­ty­ti Uk­rai­no­je. Ji­nai pa­si­tei­si­no. Tas už­nu­ga­ris bū­tų su­da­ry­tas iš pa­reng­to­jo re­zer­vo ka­rių, iš ko­men­dan­ti­nių šau­lių, jų skai­čiai ir­gi au­ga, ir iš ko­vi­nių as­me­nų, jei­gu mes ras­tu­me al­go­rit­mą, pa­vyz­džiui, kaip mū­sų me­džio­to­jus ap­mo­ky­ti, pa­tik­rin­ti, ku­rie ir­gi no­ri in­teg­ruo­tis į tą už­nu­ga­rio sis­te­mą“, – aiškino NSGK vadovas.

Anot jo, pa­gal da­bar­ti­nius įsta­ty­mus parengtojo rezervo kariai ne­ga­li bū­ti kvie­čia­mi į pra­ty­bas.

Todėl siūloma įtvirtinti, kad parengtojo rezervo kariai, kol jiems sukanka 60 metų, dalyvauja pratybose ar mokymuose krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Pratybų ar mokymų programas nustatytų Lietuvos kariuomenės vadas.

Taip pat numatyta, jog pašaukti į pratybas ar mokymus parengtojo rezervo kariai būtų aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems mokamas atlyginimas už šias dienas, taikomos socialinės garantijos.

Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų nuo 2024 metų liepos 1 dienos.

Rekomenduojami video