Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Dėl sveikatos sutrikimų besimokančiųjų namuose kasmet daugėja

Šį pavasarį užklupęs karantinas, privertęs visus moksleivius mokytis nuotoliniu būdu, buvo nemenkas išbandymas tiek psichologiškai, tiek emociškai. Tačiau kasmet yra vaikų, kurie mokosi iš namų dėl vienokių ar kitokių sveikatos problemų ar sutrikimų. Tiesa, jų mokymasis ne visada yra per nuotolį, nes į namus ateina mokytojai. Be to, tokia mokymosi forma gali trukti skirtingą laikotarpį – priklausomai nuo mokinio sveikatos būklės.

Namuose mokysis dešimt vaikų

J. Lukoševičiaus teigimu, moksleivių, kurie dėl sveikatos problemų negali eiti į mokyklą ir mokosi namuose, kasmet vis daugėja./Giedrės Minelgaitės-Dautorės/ „Rinkos aikštės“ archyvo  nuotr.

J. Lukoševičiaus teigimu, moksleivių, kurie dėl sveikatos problemų negali eiti į mokyklą ir mokosi namuose, kasmet vis daugėja./Giedrės Minelgaitės-Dautorės/ „Rinkos aikštės“ archyvo nuotr.

Kaip „Rinkos aikštei“ teigė Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius, naujaisiais mokslo metais tokių vaikų bus kiek daugiau nei ankstesniais.„Namuose šiais mokslo metais mokysis iš viso 10 vaikų: po 3 Specialiojoje mokykloje ir „Aušros“ progimnazijoje; po vieną – „Atžalyno“ ir Krakių M. Katkaus gimnazijose, Labūnavos pagrindinėje mokykloje, „Obelėlės“ mokykloje-darželyje“, – detalizavo Švietimo skyriaus vedėjas.

Jis atkreipė dėmesį, kad mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu bei Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

„Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai (GKK). Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą“, – paaiškino pašnekovas.

Skiriasi pamokų skaičius

J. Lukoševičiaus teigimu, skirtingų klasių moksleiviai, savarankiškai mokydamiesi namuose, turi ir skirtingą pamokų skaičių.

„Pavyzdžiui, 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus, 7–8 klasėse – 481 pamoka, 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 555 pamokos, gimnazijos III klasėje – 518, IV klasėje – 462 pamokos per mokslo metus, – detalizavo pašnekovas. – Dalį pamokų GKK leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu būdu.“

Švietimo skyriaus vedėjas taip pat atkreipė dėmesį, jog suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros.

„Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti“, – kalbėjo specialistas.

Priežastys – neaiškios

Nors baiminamasi, kad lėtinėmis ligomis sergantys žmonės, užsikrėtę COVID-19 gali labiau nukentėti nei jomis nesergantys, vis tik dėl minėtų priežasčių panorusių mokytis namuose moksleivių, pasak J. Lukoševičiaus, neatsirado.

Dėl kokių ligų šiais mokslo metais vaikai negalės lankyti mokyklos, pašnekovas pasakyti negalėjo. Aišku tik tai, jog trumpiausias terminas, kurį moksleivis turės mokytis namuose, yra keturi mėnesiai.

„Mokymo namie trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuali, tačiau ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Praėjus 12 mėnesių, GKK ją gali pratęsti, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį, – paaiškino J. Lukoševičius. – Mokiniui, kuriam GKK skiria mokymą namie 12 mėnesių, dėl sveikatos būklės gali rekomenduoti vienus metus nesimokyti, jei to pageidauja mokinio, neturinčio 14 metų, vardu vienas iš tėvų (globėjų) ar pats mokinys nuo 14 iki 18 metų, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) sutikimą raštu.“

Švietimo skyriaus vedėjas taip pat pridėjo, jog atskirais atvejais (kol mokykloje bus pritaikyta mokymo vieta ir sudarytos kitos būtinos higienos sąlygos ar pan.) mokymą namie mokiniui, turinčiam įgimtų ar įgytų sutrikimų, pagal pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją gali skirti mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti įstaiga. Mokymas namie skiriamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.

Namuose besimokantieji kainuoja brangiau

Pagal kokią programą moksleivis mokosi namuose, priklauso nuo mokyklos, kurioje jis nuolat mokosi, o iki tol niekur nesimokiusiajam – jo gyvenamajai vietai priskirta mokykla.

„Mokytojas, mokantis mokinį namie pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ketvirtadalį mokiniui skirto pamokų skaičiaus, suderinęs su vienu iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), gali konsultuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, – pažymėjo J. Lukoševičius. – Mokykla aprūpina mokinius vadovėliais.“

Pastebėtina tai, jog savivaldybei vieno vaiko mokymas namuose kainuoja kone du ar tris kartus daugiau nei tai būtų daroma mokykloje.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje vieno vaiko išlaikymas, nepriklausomai nuo klasės, kainuoja 2 652 eurus per metus. Mokymas namuose 2 klasėje – 4 399 eurus per metus, o 8 klasėje – 6 467 eurus per metus“, – skaičiavo Švietimo skyriaus vedėjas.

Jo duomenimis, per pastaruosius metus namuose besimokančių mokinių skaičius nežymiai didėjo: 2018–2019 mokslo metais jų buvo šeši, o 2019–2020-aisiais – aštuoni.

 

Rasa JAKUBAUSKIENĖ

Rekomenduojami video