Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaPatarimaiKultūraSveikata Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Ker­šu­čio rais­to Ka­lė­da ap­lan­kė ne tik Rai­ti­nin­kus

Rai­ti­nin­kų kai­me, ku­ris ka­dai­se bu­vo pa­da­lin­tas Aly­taus ir Va­rė­nos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms, yra Ker­šu­čio rais­tas. Bu­vęs jis įspū­din­gai di­de­lis, bet pra­ėju­sio am­žiaus tar­pu­ka­rio me­tais rais­tas pra­dė­tas me­lio­ruo­ti, to­dėl šiuo me­tu ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Pa­sak Rai­ti­nin­kų kai­mo ben­druo­me­nės va­do­vo Juo­zo Ado­mai­čio, rais­te gy­ve­na tik­ras lie­tu­viš­kas Ka­lė­da. Bė­da ta, kad me­lio­ra­to­rių iš­gąs­din­tas il­gai ne­si­ro­dė žmo­nėms, tik pas­ta­rai­siais me­ta­is iš­drą­sė­jo.

Šios Ka­lė­dos – jau ant­ro­sios, kuo­met iš Ker­šu­čio rais­to iš­lin­dęs Ka­lė­da kar­tu su Rai­ti­nin­kų gy­ven­to­jais ap­lan­kė kraš­te gy­ve­nan­čius žmo­nes. Ka­lė­da pa­bu­vo­jo Mer­ki­nė­je, Mak­niū­nuo­se, Ry­liš­kiuo­se, Mie­žo­ny­se, Su­bar­to­ny­se, Jau­ja­kai­my­je, Ga­lin­tan­ko­je ir, ži­no­ma, Rai­ti­nin­kuo­se.

Lan­ky­ta­si ne tik pas ben­druo­me­nės na­rius, bet ir ki­tus kraš­tie­čius, pa­lai­kan­čius ir re­mian­čius ben­druo­me­nės veik­lą. Taip pat Ka­lė­da pa­svei­ki­no ir vie­ti­nių kraš­to įstai­gų dar­buo­to­jus: ug­nia­ge­sius, bib­lio­te­ki­nin­kes, par­da­vė­jas, kai­my­ni­nes ben­druo­me­nes, mu­zie­ji­nin­kus, Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko dar­buo­to­jus, pa­šti­nin­kę ir Rai­ti­nin­kų bei Mer­ki­nės se­niū­ni­jų dar­buo­to­jus, se­niū­nai­čius.

Šios šven­tės snie­go pa­šykš­tė­jo, ro­ges te­ko pa­lik­ti rais­te, to­dėl Ka­lė­da su pa­gal­bi­nin­kais ju­dė­jo lė­tai. Ko ne­spė­jo ap­lan­ky­ti šie­met – ti­ki­si per ki­tas Ka­lė­das pa­svei­kin­ti. Sa­ko: „Svar­bu ge­ri vi­sus me­tus bū­kit, o ta­da ne­ti­kė­to sve­čio, iš­lin­du­sio iš Ker­šu­čio rais­to, tik­rai su­lauk­si­te po me­tų.“

„A.N.“ informacija

Rekomenduojami video