Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Paroda mūvi pirštines

Ger­ma­niš­kio mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re – vie­tos mez­gė­jų pirš­ti­nių pa­ro­da. Pirš­ti­nes į pa­ro­dą Tau­to­dai­lės me­tams su­kvie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Lau­ra Sa­ka­laus­kie­nė.

Pirš­ti­nės – raš­tuo­tos ir viens­pal­vės. Kumš­ti­nės ir pirš­tuo­tos. Na­mi­nės avies vil­nos siū­lo. Jų – 20 po­rų. Trys pirš­ti­nės vie­ni­šės. Be po­ros. Vi­sos mė­ly­nuo­tais raš­tais.

Kai ku­rios pirš­ti­nės – dvi­gu­bos, su pa­mu­ša­lu. Vie­nos po­ros vir­šus vie­naip raš­tuo­tas, o vi­di­nė pu­sė – ki­taip... Ski­ria­si pirš­ti­nės ne tik raš­tais, dy­džiu, puoš­nu­mu. Kiek­vie­no siū­lo vis ki­toks mei­lu­mas, sto­ris. Ši­lu­ma ne­nu­sa­ko­ma žo­džiais. Ši­lu­ma tų, ku­rios pirš­ti­nes mez­gė. Tų, ku­riems jos do­va­no­tos ir kie­no ne­šio­ta.

Pirš­ti­nės kaip nau­jos. Pirš­ti­nes mez­gė 4 mez­gė­jos: Apo­lo­ni­ja Ba­ro­nie­nė, Ma­ri­jo­na Ja­siū­nie­nė, Lai­mu­tė Nat­kie­nė, Al­do­na Ko­lo­pai­lie­nė.

– Pa­čioms se­niau­sioms, vai­kiš­koms pirš­ti­nėms – 30 me­tų. Pirš­ti­nių mez­gė­ja – Ma­ri­jo­na Ja­siū­nie­nė. Šias pirš­ti­nes ji mez­gė sa­vo anū­kė­lei. Pirš­ti­nes į pa­ro­dą pri­sta­tė mez­gė­jos duk­ra, mū­sų cent­ro dar­buo­to­ja Ge­nu­tė Vait­ke­vi­čie­nė. Čia mez­gė­jos Lai­mu­tės Nat­kie­nės pirš­ti­nės. Al­do­na Ko­lo­pai­lie­nė to­kias pirš­ti­nes mez­gė sa­vo duk­rai. Al­do­na pa­sa­ko­jo, pirš­ti­nių la­bai rei­kė­jo, tai šią po­rą ji nu­mez­gu­si per vie­ną va­ka­rą. Ši­tas pirš­ti­nes pa­ro­dai pa­do­va­no­jo mez­gė­jos sū­nus Li­nas Ba­ro­nas. Apo­lo­ni­ja Ba­ro­nie­nė bu­vu­si la­bai gar­si mū­sų kraš­to mez­gė­ja. Vis iš­ban­dy­da­vo nau­jo­viš­kus raš­tus. Ba­ro­nie­nės megz­tų pirš­ti­nių rie­še­liai – puoš­nūs, – pa­sa­ko­jo šios pa­ro­dos su­ma­ny­to­ja ger­ma­niš­kie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Lau­ra Sa­ka­laus­kie­nė.

Ger­ma­niš­kio kraš­to mez­gė­jų raš­tus iki pa­va­sa­rio glos­tys vai­kų ir suau­gu­sių akys.

 

Feliksas GRUNSKIS

www.birzietis.lt

Rekomenduojami video