Quantcast
ŠalyjeVerslasŪkininkų žiniosTechnikos kiemasSodybaGamtaKultūraPatarimaiSvetur Regionai
Bendruomenės
Dievo žodis
Gamta
Konkursai
Kultūra
Langas
Moters pasaulis
Naujienos
Nuomonės
Patarimai
Šalyje
Sodyba
Sveikata
Svetur
Technikos kiemas
Ūkininkų žinios
Verslas
Regionai
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Rubrika
Angelas, nusileidęs Rokiškyje

Angelas iš Italijos ir Dievo do­vana – taip garsų pasaulyje sūrių ekspertą, technologą, rašytoją ir menininką Angelo Frosio vadina rokiškėnai. Posovietiniu laiko­tarpiu atvykęs į šį miestą, savo veiklą jis pradėjo nuo gerų darbų – paramos ir labdaros skurstan­tiesiems. Prieš kurį laiką pasaulį išvydo jo biografinių apybraižų knyga „Karvė išsaugos pasaulį“, kurioje autorius pasakoja apie savo vaikystę, turtingą gyvenimo patirtį, dalijasi įžvalgomis apie šių dienų problemas.

Karvė išsaugos pasaulį

A.Frosio pareiškimas, kad kar­vė išsaugos pasaulį, nėra provokacija. Tai noras rimtai prisidėti sprendžiant šiuolaikiniame pasaulyje iškylančias problemas. Kaime gimęs autorius supranta, kad vis labiau praranda­ma istorinė patirtis, būtina žmogaus brandai. Kaip susigrąžinti ir pritaiky­ti dabartyje gebėjimus pajusti gyve­nimo pilnatvę, kurią kaimo kultūra istorijos tėkmėje sugebėdavo išlaiky­ti ir perduoti – taigi karvė ir yra tas simbolis, kuris turi inicijuoti radika­lius perspektyvos pokyčius.

24 metus kas mėnesį po savaitę bendrovėje „Rokiškio sūris“ pralei­džiantis Italijos mokslininkas, sūrių gamybos eksperimentatorius ir kon­sultantas A.Frosio save vadina meni­ninku, kuris tikrąją meno reikšmę su­pranta kaip bendravimą. „Menas yra mylėti“, – tikina jis, todėl geriausiai, efektyviausiai ir laisviausiai menas gali komunikuoti tik tada, kai dovanoja save kaip neatlygintiną auką kitiems.

Menininkas, rašytojas ir sūrių gamybos ekspertas A.Frosio: „Nuo pat vaikystės buvau įsitikinęs, kad rojus yra šioje žemėje.“

A.Frosio gimė 1946 m. Botajano di Ričengo miestelyje netoli Kre­monos septynių vaikų šeimoje. Vai­kystė prabėgo kaime, Lombardijoje, kuri, pasak A.Frosio, labai panaši į Lietuvą, Alpių slėnyje. Vyriausiam gausios šeimos sūnui teko nelen­gva našta – Angelo rūpinosi gau­siu broliukų ir sesučių būriu, taip pat turėjo padėti tėvams užsidirbti duoną. Šeima tikėjosi, kad vaikinas po vidurinės nemokamai studijuos kunigų seminarijoje, tačiau Angelo suprato, kad tai ne jo kelias. Pasi­rinkęs sūrininkystės mokyklą, turė­jo dirbti įvairius darbus, kad galėtų susimokėti už mokslą. Laisvalaikiu Angelo piešdavo, kurdavo eilėraš­čius, dainas, svajojo mokytis mu­zikos. Siekdamas svajonės, įstojo į muzikos mokyklą, tačiau atsitiko nelaimė, užkirtusi kelią jo, kaip at­likėjo, karjerai – prarado dalį kairės rankos piršto. Tačiau muzika išliko jo gyvenime – sūrių ekpsertas iki šiol groja pianinu ir gitara.

Menas priklauso visiems

„Viduje visuomet jaučiausi me­nininku, – prisipažįsta A.Frosio. – Šis aiškus sąmoningumas lydi mane nuo pirmųjų prisiminimų, ir tai vi­sada buvo didelis bei palaikantis ti­krumas.“

1960 m. A.Frosio surengė pirmąją parodą ir nuo to laiko jo vardas tapo žinomas menininkų sluoksniuose. Jis dalyvavo daugelyje parodų su kitais avangardistais. Jo tapybos ir koliažo temos labai įvairios, savo kūriniams jis naudoja įvairiausias medžiagas – nuo atliekų iki... sūrių.

Puoselėdamas idėją, kad menas priklauso visiems, 1975 m. A.Frosio Lodžio mieste įkūrė Bergonjonės meno mokyklą, kuri yra idėjos, kad menas yra visų, įgyvendinimas tik-rovėje. Mokyklos studentai – įvai­raus amžiaus, socialinės padėties, kai kurie iš jų turi fizinių negalių ar psichologinių ir egzistencinių proble­mų. „Bet aš siekiau, kad aklieji pieštų, o nebyliai dainuotų, – pasakoja menininkas. – Yra žmo­nių, kurie nesupranta, ko­dėl aš to ėmiausi. Galbūt tai susiję su tuo, kad man gyvenime labai pasisekė, to­dėl norėjau padėti tiems, ku­riems mažiau pasisekė.“

Sėkmės kelias

Kai prieš dvidešimt ketverius metus A.Frosio „Rokiškio sūrio“ kvietimu atvyko į miestą, čia rado gyvybingą ir aktyvią bendruome­nę, pasiruošusią priimti iššūkius, svarbius visos Lietuvos socialinės ir ekonominės aplinkos keitimuisi ir atsinaujinimui. Menininką pakerėjo aplinka, labai primenanti jo gimti­nę, kurios turtas – ypatinga ir neuž­teršta biologinė įvairovė. „Palyginti su kitais Lietuvos kraštais ir mies­tais, Rokiškis nusprendė protingai panaudoti turimus talentus ir savo istorinę pieno ir sūrių gamybos tra­diciją. Sūrinės direktorius Antanas Trumpa instinktyviai suvokė, kad, atsivėrus pasaulinei rinkai, bus įma­noma greitai augti ir padidinti įdar­binimo galimybes vietiniams“, – savo atvykimo detales prisimena A.Frosio. Tuomet jis, kaip sūrių gamybos eks­pertas, buvo pakviestas sukurti pro­duktus JAV rinkai. Juos puikiai žino ir Lietuvos pirkėjai – pagal A.Frosio sukurtas technologijas gaminami ro­kiškėnų kietieji sūriai „Goja“, „Ro­kiškio Grand“, „Montecampo“ ir minkštasis sūris „Mozzarella“.

Ar iš tiesų karvė gali išsaugoti pasaulį – knygą parašęs sūrių ekpertas A. Frosio tuo įsitikinęs.

Pasak A.Frosio, direktoriaus A.Trumpos verslumas padėjo „Ro­kiškio sūriui“ užimti neginčijamas meistriškumo pozicijas pasauliniu mastu. „Ir šiandien, praėjus dauge­liui metų, matau didelį potencialą tęsti pradėtą sėkmės kelią – „Ro­kiškio sūris“ tebeturi gyvybingą ir smalsią verslumo dvasią, o pasauli­nė rinka atveria naujas galimybes.“

Vaistas nuo ligų

Angelo įsitikinęs, kad ateinančios kartos būtų kur kas laimingesnės, jei nepamirštų savo protėvių tradi­cijų. Sūrių gaminimas – viena iš jų. „Aš niekada nesvajojau turėti „Ferra­ri“, vilų ar turtų, – teigia A.Frosio. – Kai buvau paauglys, mano didžiau­sias siekis buvo sukurti vaistus nuo vėžio.

Svajojau, kad vieną dieną visi uni­versitetai ims tyrinėti mano sukurtą produktą – skystą vieno ypatingo sū­rio ekstraktą (išrūgas), išgautą pagal mano sugalvotą technologiją. Man tiesiog rankos nusvirdavo, kai išgirs­davau iš manęs juokiantis tariamus draugus ir instituto kolegas. Jie liep­davo išmesti tas, anot jų, supuvusias ir smirdančias atliekas.

A.Frosio idėja rėmėsi natūraliai gamtoje esančių gyvų probiotinių ląs­telių panaudojimu. Šios ląstelės turėjo užkirsti kelią kancerogeninėms ląs­telėms ir apsaugoti sveikąsias. Tokia buvo pradžia kuriant ypatingą sūrį.

Žymiausių Amerikos ir tarp­tautinių mokslinių tyrimų institu­tų pastaraisiais metais atlikti svarbūs tyrimai atskleidžia didžiulius lakto­bacilų, kurios jau daugelį metų nau­dojamos kai kurių Rokiškio sūrių gamyboje, privalumus. „Žymiausių mokslo žurnalų straipsniai ir pu­blikacijos šiandien liaupsina pieno bakterijų Lactobacillus Helveticus – Rhamnosus savybes, jos yra pagrin­dinis pieno raugo, kurį sukūrėme kartu su „Rokiškio sūrio“ technolo­gais, komponentas, – sakė techno­logas. – Šiandien galiu drąsiai pa­sakyti, kad tie, kurie valgo sūrius, pagausina savo organizme moks­liškai įrodytomis gydomosiomis sa­vybėmis pasižyminčių elementų.“

Pirmasis meno kūrinys

Tačiau sūris – ne vien maistas. Menininko teigimu, tai yra pirmasis žmonijos istorijoje sukurtas meno kūrinys. Juk viskas prasideda nuo pieno, kuris turi universalią vertę, persmelkiančią ir apibūdinančią vi­sas kultūras ir epochas, kiekvieną Žemėje egzistuojančią rasę, tautą ar regioną. Pieno istorija nuo neat­menamų laikų susijusi su žmonijos istorija. Nuo pat gimimo tarp pie­no ir žmogaus užsimezga ypatin­gas ryšys, kurį sukuria ne tik balty­mai ir maistingosios medžiagos. „Šį ryšį man patinka priskirti nenusa­komam, jaudinančiam, labai giliam dvasingumui, esančiame šioje me­džiagoje, – sakė menininkas. – Dėl šios priežasties nusprendžiau viso pasaulio muziejuose eksponuoti sūrį kaip meno kūrinį, kūrybos objektą.“

2007-aisiais per Kalėdas net 50 milijonų žmonių televizorių ekranuo­se išvydo A.Frosio, kai CNN nufil­mavo, kaip jis iš sūrio kūrė prakartėlę.

Rokiškio krašto muziejus, prie kurio restauracijos prisidėjo ir iš Italijos atvykęs A. Frosio.

Odė Kurlandijos moterims

Menininkas tvirtina, kad Lietu­vos moterys – gražiausios pasauly­je. „Bet mano vertinimas gali būti ir šališkas. Apie legendinę Kurlandiją, kurios teritorija buvo tarp Lietuvos ir Latvijos, man pasakas vaikystėje sekė mama, – sako A.Frosio. – Ir šiandien šiose meiliose ir kartu rim­tose, nuolankiose ir drauge išdidžio­se moteryse aš atpažįstu savo moti­nos ir jos seserų veidus.“

Jis pripažįsta, kad tarp jo aplinkos vyrų vyrauja nuomonė, kad šios Rytų Europos moterys yra tiesiog laimikis, daugelis jų atvyksta į šiuos kraštus viliojami lengvų meilės užkariavimų perspektyvos. Tačiau jis visose mote­ryse įžvelgia būtybes, aukštesnes už vyrus, ir vis dar tiki, kad tas, kuris nu­skriaudžia moterį, nesugeba suvokti, kad vyrai yra menkesni už jas.

„Daugelis mano draugų vis dar mano, kad aš gudrauju kalbėdamas apie lietuves moteris, bet iš tikrųjų kiekvieną kartą su jomis susitikęs lieku nustebintas jų drąsos, ryžto, gebėjimų, taip pat ir jų akių, kuriose matau begalinę dangaus žydrynę ir jūros gelmę“, – teigia A.Frosio. Šią gelmę jis įprasmino kurdamas pelė­sinį sūrį „Baltic Blue“.

Knygos „Karvė išsaugos pasaulį“ pristatymo iškilmėse – iš kairęs į dešinę Rokiškio miesto meras Antanas Vagonis, Angelo Frosio ir Italijos ambasa¬dorius Lietuvoje Stefano Taliani de Marchio.

Neslėpdamas susižavėjimo lietu­vėmis, technologas ir menininkas pri­pažįsta, kad jos sukelia meilės, pagar­bos ir susižavėjimo kupinas mintis. Kaip tikras italas, jis kelia klausimą, kuris dažnai nutylimas dėl apsimes­tinio drovumo: kaip myli Baltijos ša­lių moterys? Ir pats atsako į klausimą. Šios moterys nesitenkina meilužių vaidmeniu. Jos vienu metu turi būti motinomis, seserimis ir draugėmis.

„Tik į jas pažvelgęs pajunti iš­skirtinį jų moteriškumą – kaip jos vaikšto, kaip elgiasi tarpusavyje ir su kitais, kaip kalba, kaip žiūri į tave su šypsena, užgimstančia akyse bei lūpose ir perbėgančia visu kūnu, – sako A.Frosio. – Kai kalbu apie šias moteris, sakau, kad savo magišku apkabinimu jos tave pagrobia, kad nuneštų toli toli. Jei tu atsiduosi ir pasitikėdamas leisiesi nešamas, Kurlandijos moterys tave nuves ta­kais, kuriais anksčiau niekada ne­vaikščiojai, užtikrintai tave vesda­mos tarp atodūsių ir įkvėpimų, kad galėtum gardžiuotis esencija, kurią gali suteikti tik tikra meilė.“

knygos virselis galutinis_spaudai__Proof

 

Rekomenduojami video